Product Range

« Back

32 cm
Buffet Plate
SKU: U-0201

27 cm
Dinner Plate
SKU: U-0202

23 cm
Medium Plate
SKU: U-0203

18.5 cm
Small Plate
SKU: U-0204

34 cm
Ser. Platter
SKU: U-0208

21 cm
Ser. Bowl + Lid
SKU: U-0209

15 cm
Ser. Bowl + Lid
SKU: S-2653

19 cm
Casserole + Lid
SKU: R-0130

17 cm
Casserole + Lid
SKU: R-0128

16 cm
Curry Bowl + Lid
SKU: U-0211

11.5 cm
Soup Bowl
SKU: U-0207

10.5 cm
Veg Bowl
SKU: U-0206

9.5 cm
Katori
SKU: U-0205

17 cm
Utility / Snack Plate
SKU: C-2141A

15 cm
Utility / Snack Plate
SKU: C-2140

13 cm
Utility / Snack Plate
SKU: C-2139

11.5 cm
Sauce Plate
SKU: C-2220

10 cm
Sauce Plate
SKU: C-2118

16 cm
Trendy Soup Spoon
SKU: U-0214

20.5 cm
Ladle
SKU: R-0126

21 cm
Harmony Ser. Spoon
SKU: R-0125

24 cm
Trendy Ser. Spoon
SKU: U-0213

19 cm
Trendy Dessert Fork
SKU: K-2022

19 cm
Trendy Dessert Spoon
SKU: K-2021

18.5 cm
Stylo Dessert Fork
SKU: R-0148

18.5 cm
Stylo Dessert Spoon
SKU: R-0124

Solid Colours