Product Range

« Back

17 cm
Retro Bowl Large
SKU: C-2226

14.5 cm
Retro Bowl Med.
SKU: C-2225

12.5 cm
Retro Bowl Small
SKU: C-2224

16 cm
Marvel Bowl Large
SKU: C-2232

14 cm
Marvel Bowl Med.
SKU: C-2231

12 cm
Marvel Bowl Small
SKU: C-2230

16 cm
Dune Bowl Large
SKU: C-2228

14 cm
Dune Bowl Med.
SKU: C-2229

12 cm
Dune Bowl Small
SKU: C-2227

19 cm
Wave Bowl Large
SKU: C-2208

15 cm
Wave Bowl Med.
SKU: C-2207

12.5 cm
Wave Bowl Small
SKU: C-2206

15 cm
Sydney Bowl Large
SKU: C-2216

13 cm
Sydney Bowl Med.
SKU: C-2217

10 cm
Sydney Bowl Small
SKU: C-2218

19 cm
Shell Bowl Large
SKU: C-2133

16.5 cm
Shell Bowl Med.
SKU: C-2132

14.5 cm
Shell Bowl Small
SKU: C-2131

17 cm
Popcorn Tub Large
SKU: C-2124

15.5 cm
Popcorn Tub Med.
SKU: C-2123

14 cm
Popcorn Tub Small.
SKU: C-2122

17.5 cm
Cap Bowl Large
SKU: C-2127

16 cm
Cap Bowl Med.
SKU: C-2126

14.5 cm
Cap Bowl Small
SKU: C-2125

19 cm
Thumb Bowl Large
SKU: C-2130

17 cm
Thumb Bowl Med.
SKU: C-2129

14.5 cm
Thumb Bowl Small
SKU: C-2128

21 cm
Mixing Bowl Large
SKU: C-2193

18 cm
Mixing Bowl Med.
SKU: C-2182

16 cm
Mixing Bowl Small
SKU: C-2181

17 cm
Utility / Snack Plate Large
SKU: C-2141A

15 cm
Utility / Snack Plate Med.
SKU: C-2140

13 cm
Utility / Snack Plate Small
SKU: C-2139

Purple Spring Cake Stand
SKU: S-2660

Mandala Cake Stand
SKU: S-2660

Red Rose Cake Stand
SKU: S-2660


Ping & Pong 6 Pcs Set
SKU: R-0164 S6


Pong 3 Pcs Set
SKU: R-0165 S3


Ping 3 Pcs Set
SKU: R-0166 S3

Solid Colours

12